O nás

LISOVNA  PLASTŮ,  REKLAMNÍ  A  PRŮMYSLOVÝ  TISK

Firma EVRA byla založena v roce 1991. 

Od počátku jsme se zaměřili na zpracování a tvorbu přesných technických výlisků z plastů. V současnosti jsme schopni zpracovat všechny druhy plastů.

V našich výrobních prostorech nejen lisujeme, ale jsme schopni jednotlivé výlisky montovat do sestav.

Disponujeme stroji ENGEL, BATTENFELD, IN-TEC a SELEX s uzavírací silou 250 - 4000 kN a váhou výstřiku do 1500 g.


Od začátku roku 2016 jsme držiteli certifikátu systému řízení

                           ISO  9001:2015

                                


Výpis z obchodního rejstříku a certifikát ISO

OP PIK Úspory energie V. Výzva


Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021171
Realizace úsporných technologických opatření ve společnosti EVRA, spol. s r.o.


Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu
společnosti EVRA, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování
energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks stávajících energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.